Το νέο ΔΣ της ΝΕΠ

Γνωστό έγινε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΠ, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τσουραμάνης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Μανέτας
Γενικός γραμματέας: Ευφροσύνη Μανέτα
Ειδικός γραμματέας: Πολυξένη Δόντη
Ταμίας: Γιώργος Ανδρουτσέλης
Αναπληρωτής ταμίας: Ιωάννης Αντωνόπουλος
Γενικός αρχηγός: Θεόδωρος Κανελλόπουλος
Μέλος: Αναστάσιος Αναστασίου
Μέλος: Δημήτρης Σινέμογλου
Μέλος: Ιωάννης Μπαλάτσας
Μέλος: Γεώργιος Αθανασιάδης

Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής:
Παναγιώτης Γκίρης-Κανελλόπουλος
Αλέξανδρος Γαϊτανάρος
Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος
Αλεξάνδρα Ζαμπέτη.